٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      2° Liv. #27 - C. C. L.- Passato 3a persona (femminile singolare e duale), Imperativo      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      Cercasi/Offresi insegnante di arabo      Qatar - قطر      I Pronomi      2-Video Live - Alfabeto arabo      6.02- L'Articolo - أل التَّعريف      4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       Frasi e parole in lingua araba      ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Come usare il vocabolario arabo      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Chiara legge un dialogo ...      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي       10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      Il tuo nome in Arabo - Maria      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      6.12- Pronomi Interrogativi      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      6.08- Il Possesso      #34-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Come scrivere...      L'arte e l'architettura indo-islamica      6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       Le più belle parole - di Nazim Hikmet (video)      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      Il vostro nome scritto in arabo      Il tuo nome in Arabo - Filippo      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      I colori in lingua araba - ألألوان       Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       Buone vacanze a tutti.      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      7.3.B.2- Il verbo attuale (presente) - (ألفِعْلُ الحاضر (المُضارِع      2-Le vocali Lunghe       Buongiorno e benvenuti a tutti      3° Liv. #06 - Pronomi attaccati di possesso e di appartenenza      3.4.1- I Numeri Arabi      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      Il tuo nome in Arabo - Fabrizio      7.2.A.3 - Il verbo contratto - ألفعل المُضَعَّف      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabiAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download