١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      2.6.1- Nunazione - تَنوين      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Come scrivere...      #19- La lettera " mim ميم "      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       6.14- Desinenze Dei Nomi      Partiamo da zero I      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      Algeria - ألجزائر      #35-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Dal" دال      Mariano legge un dialogo      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      Auguriiiiiiiiiiiii      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      Il tuo nome in Arabo - Mario      8.6.3. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      Il tuo nome in Arabo - Fabio      Coniugatore dei verbi arabi      3.4.1- I Numeri Arabi      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      Il tuo nome in Arabo - Samanta      Buona notte dalla vostra amica, la lingua araba!      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Il tuo nome in Arabo - Giancarlo      Il tuo nome in Arabo - Nadia      3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti      Videocorso di arabo per principianti      2-Le vocali brevi      2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       3.1.C- Gli Altri Numeri (le cifre)       #39-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "gim" جيم       # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       Il tuo nome in Arabo - Aldo      Il Mare di Siracusa       - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Iraq - ألعِراق      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba       Mahmoud Darwish - محمــــود درويش      

Profilo di Mariano

  • Tipologia utente: Utente
  • Rank: COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1 COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK1
    Membri
  • Data di registrazione: 02 Mar 2015
  • Ultimo accesso: 18/01/2020 14:49
  • Fuso orario: UTC +1:00
  • Ora locale: 21:38
  • Visite profilo: 182Mariano's post recenti (0 messaggi )

Non ci sono messaggi
Tempo creazione pagina: 0.079 secondi
Powered by Forum Kunena

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download