ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      Auguriiiiiiiiiiiii      Il tuo nome in Arabo - Corinna      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       E mi chiedi che cosa è l'amore! ... di Nizar Qabbani      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       Come funziona il sito?      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      Oggi è domenica      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي (video)      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Videocorso di arabo per principianti      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      2° Liv. #02 - l'articolo, verbi, pronomi e altro      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       Perle di saggezza - Il sorriso      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Il tuo nome in Arabo - Giorgio      Partiamo da zero III      2° Liv. #24 - C. C. L.- i verbi - i dimostrativi per il plurale - dal vivo      2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      6.14- Desinenze Dei Nomi      LA ricetta del Falafel (polpette di ceci e fave) dalla A alla Z       Buongiorno a tutti      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      Il Mare di Siracusa       Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Frasi e parole in lingua araba      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      Mauritania - موريتانيا      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook     

Oggi è lunedì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألإثْنَين

Il saluto arabo "la pace su di voi"  ألسَّلامُ عَلَيكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download